lördag, september 30, 2006

my memory/mitt minne

Today I was at Nystvindan again. I haven't been there for two weeks now. We had a real nice time, but of course I forgot my camera.Embarrassed So there will not be any picturesEmbarrassed

I will try to do better next time I'm going. Sorry to say it will be fourteen day's, but then I hope I maybe will see some of you who read this there.

Idag var jag till Nystvindan på stickkafé igen. Jag har inte varit där på två veckor. Vi hade det trevligt, men naturligtvis glömde jag min kamera. Embarrassed Så det blir inga bilder . Embarrassed

Jag ska försöka bättra mig till nästa gång. Tyvärr så dröjer det fjorton dagar, men då hoppas jag att jag kanske träffar någon av er som läser detta.

lördag, september 23, 2006

Black Forest, Germany on tour/ Turne i Scharwald, Tyskland

How about a 28 hour tour to Black Forest, Germany? I have just done that Sleepy . I have been with a student there. We flew to Frankfurt Hahn were there was a car waiting for us. Then we drove down to Freiburg nere the Swiss border. The student was installedand showed every thing there. Then it was time to drive back. It's about 360 kilometers single way, so I'm a bit tired.
When we got back to the airport I found 2 knittingmagazines that I bought. First of all Filati handknitting (in german) and second Sabrina Strick-trends.


Vad sägs om en 28 timmars tur till Schwartzwald, Tyskland. Jag har just gjort det Sleepy . Jag har följt med en elev dit. Vi flög till Frankfurt Hahn och där väntade en bil på oss. Sedan körde vi ner till Freiburg i närheten av gränsen till Schweiz. Eleven blev ordentligt installerad och visad allt som behövdes. Sedan var det dags att köra tillbaka. Det är ungefär 360 kilometer enkel resa, så jag är lite trött.

När vi kom tillbaka till flygplatsen så fann jag två sticktidningar som jag köpte. Det var Filati handstickning (på tyska) och Sabrina strick-trends.

söndag, september 17, 2006

Quiet here...no way:-) /tyst i rutan..nädå:-)

It ain't all quiet here, but I've been busy. Much to do at work. We have students that are going abroad for practice so there has been a lot to do. On friday I'm going with one student to Germany. To bad I probably don't have time to do some yarn shopping.

But I'm knitting anyway. It's so nice to take my knitting in the evening and sit myself in the sofa and do some rounds. My husbands sweater are slowly coming around and so are the Katy shawl. The Katy shawl's edging are a bit boring so I'm doing a round now and then.

I also have started two new project's. A Kiri shawl in my lilac yarn and a lace shawl in red, pattern from Avigmaskan. The lace shawl is for a friend of mine that is getting married. She loves shawl's and is so beatutiful in red. I'm using Hifa Kamgarn Tynt nr 878, from Hillesvåg Ullvarefabrikk AS, and needles number 3.5 mm. The Kiri shawl is for my daughter as a christmas gift. I'll give you some photos during the week some day.


Det är inte alldeles tyst här, men det har varit en del att göra. Mycket på jobbet. Vi har elever som ska utomlands på praktik så det finns en del att göra innan. På fredag följer jag med en elev till Tyskland. Tyvärr hinner jag väl inte stanna och köpa garn.

Men jag stickar i alla fall. Det är så skönt att ta fram stickningen på kvällarna, sätta sig isoffan och sticka några varv. Makens tröja går sakta framåt och det gör även Katy sjalen. Det är lite tråkigt att sticka kanten så det blir inte så många varv åt gången.

Jag har även startat två nya projekt. En Kiri sjal i mitt lila garn och en spetsjal i rött, mönster från Avigmaskan. Spetssjalen är till en vänninna som ska gifta sig. Hon älskar sjalar och är så fin i rött. Jag använder Hifa Kamgarn Tynt nr 878, från Hillesvåg Ullvarefabrikk AS, och stickor nr 3.5 mm. Kiri sjalen är till min dotter som julklapp. Kommer upp bilder i veckan.

lördag, september 09, 2006

no Mdh today/inget Mdh idag

I was supposed to be at Mälardalens högskola today but it's cancelled. So instead I will go to Nystvindan and the knittingcafé.

But the two courses at Karlstads university, economics and politics, has started now. They are courses on distance, no meeting at the university. It's easier because I'm working full time to.

By the way. I had my own little christmas eve yesterday, when the mail came. First there were some yarn. Second the books came that I ordered two weeks ago. The yarn is a fine, thin (one thread) wool yarn in lilac. It's beautiful. Picture will come.

Det var tänkt att jag skulle vara på Mälardalens högskola idag men det blev inställt. Istället så går jag till Nystvindan och stickkaféet.

Men de två kurserna på Karlstads universitet, nationalekonomi och politik, har startat nu. Det är distanskurser så det blir inga träffar på universitetet. Det är lättare eftersom jag arbetar heltid också.

Förresten så hade jag min egen lilla julafton igår när posten kom. Det kom garn och sedan kom de två böckerna som jag beställde för två veckor sedan. Garnet är ett 1-trådigt ullgarn i lila. Det är snyggt. Bild kommer.


måndag, september 04, 2006

Café tingsgården

Today I hurried from work to go Café Tingsgården for the first knittingcafé (for me anyway). It was really nice and they all made me feel welcome.
So now I know what to do on Saturdays and Mondays, Nystvindan and Tingsgården. Knitting
Except next Saturday that is. I'm busy at Mälardalens högskola all day. Watching The Clock


Idag skyndade jag mig från jobbet till Café Tingsgården för det fösta stickkaféet (för mig i alla fall). Det var väldigt trevligt och de fick mig att känna mig välkommen.

Så nu vet jag vad jag ska göra på lördagar och måndagar, Nystvindan och Tingsgården. Knitting Förutom nu på lördag. Då är jag upptagen på Mälardalens högskola hela dagen. Watching The Clocksöndag, september 03, 2006

Fake-A-Gamo, Nature and shopping/Fake-a-Gamo, naturen och shopping

Thank's again for all the nice comments on my Fake-a-Gamo. I used a cotton yarn that were ment for crochet but I wanted a bag that could stand some heavy things in it. The disadvantage with it is that when there are things put in it have a tendensy to draw out and getting longer.

Tack igen för alla trevliga kommentarer på min Fake-a-Gamo väska. Jag använde ett mercericerat bomullsgarn som egentligen ska vara till virkning, men jag ville ha en väska som höll för lite tyngd. Nackdelen är att den har en tendens att dra ut sig och bli längre när den används.


Last weekend when it was so beautiful weather we talk a walk in the forest and came up on this grasshopper on the road. Had to show it to you.

Förra helgen när det var så fint väder tog vi en promenad i skogen och mötte denna gräshoppa på vägen. Var tvungen att visa den.
Yesterday att Nystvindan I bought this yarn. Now I know what to do with it. Found a pattern in Shawls and Scarves, The best of Knitter's Magazine.

Igår när jag var hos Nystvindan köpte jag detta garn. Nu vet jag vad det ska bli. Hittade ett mönster i Shawls and Scarves, The best of knitter's Magazine.But as it wasn't enough yarn shopping I ordered two cones Hifa Kamgarn Tynt at Britt Andersson's shop (878 red and 830 black). The red one will we a shawl for a friend of mine and the black is for myself. There are so many beautiful shawl patterns . I also done som Tradera buying to so there will be more yarn coming home soon.

Men som om det inte räckte med garnshopping, så beställde jag två koner Hifa Kamgarn Tynt från Britt Andersson butik (878 rött och 830 svart). Det röda ska bli en sjal till en vännina och det svarta ska jag ha själv. Det finns så många fina sjalmönster. Jag har även gjort några inrop på Tradera så det kommer mer garn hem snart.

Shopping Spree There have been still more shopping this weekend Shopping Spree

I've ordered some books from Bokus: Gossamer Webs: The History and Techniques of Orenburg Lace Shawls and A Gathering of Lace. Last of all: when we were at Tuna Park I bought these at Akademibokhandeln: Diana Gabaldon's A Breath of Snow and Ashes (at last the next book in that serie in swedish) and Trudi Canavan's Priestess of the White .


Shopping Spree Det har blivit ännu mer shopping denna helg Shopping Spree

Jag beställde några böcker från Bokus: Gossamer Webs: The History and Techniques of Orenburg Lace Shawls och A Gathering of Lace. Sist men inte minst: när vi var till Tuna Park så köpte jag dessa böcker på Akademibokhandeln: Diana Gabaldon's Snö och aska (äntligen har nästa kommit ut i den serien) och Trudi Canavan's Priestess of the White.

lördag, september 02, 2006

Saturday's att Nystvindan/Lördagar hos nystvindan

The first knittingcafé at Nystvindan is over. I couldn't resist to buy some yarn. Bought some Indiecita wool on cone. I have an idea of making a shawl for myself for once. All other things I do is for others. Don't forget to bookmark saturday's 11.00-14.00 for Nystvindans knittningcafé's this autumn.

And a reminder of the knittingcafé at Café Tingsgården is starting again on monday's between 14.00-18.00.

Första stickkaféet hos Nystvindan är över. Jag kunde inte låta bli att köpa Indiecita ull på kon. Har en idé om att sticka en sjal till mig själv av det. Allt annat jag gör är till andra. Glöm nu inte lördagarnas stickkaféer hos Nystvindan under hösten.

Och en påminnelse om att stickkaféerna på Café Tingsgården börjar igen på måndagar mellan 14.00-18.00.