söndag, juli 30, 2006

Back home

Now I'm back home after two weeks of bath, sun and fishing on Vänern. The weather has been perfect and I had a great vacation. I even had time to do some knitting.


Nu är jag hemma igen efter två veckor av bad, sol och fiske på Vänern. Vädret var perfekt och jag har haft en underbar semester. Jag har till och med haft tid att sticka lite.

My Baudelaire's are finished.


Mina Baudelaires är klara.


I've come this far on my Bird's Eye.


Så här långt har jag kommit på min Bird's Eye.

Even the Irish Hiking Scarf is on the move too.Till och med Irish Hiking Scarf är på gång.


One of the days we took a trip to Säffle to visit my husbands old aunts. At the same time we did som shopping. In FLITIGA FINGRAR ( a small shop) I found these balls of yarn in a basket. I couldn't resist to buy them. I'm thinking of using them in a shawl pattern that I have.

En dag tog vi en tur in till säffle för att besöka min mans gamla mostrar. Samtidigt så handlade vi lite. I den lilla affären FLITIGA FINGRAR fann jag dessa garnnystan i en korg. Jag kunde inte låta bli att köpa dem. Funderar på att använda dem till ett shalmönster som jag har.

måndag, juli 17, 2006

VACATION

Sweating 1

I just popped in to say goodbye for a couple of weeks.We are of tomorrow morning for a vacation in our cottage on Värmlandsnäs at Vänern . It’s going to be great. Hopefully the weather stays ok to. My Baudelaire and my Birds Eye are going with me. I even will take yarn for my Irish hiking scarf with me. Maybe I will start it when I'm there.

Jag hoppade bara in för att säga hejdå för några veckor. Vi åker på semester i morgon bitti till vår stuga ute på Värmlandsnäs vid Vänern. Det ska bli underbart. Förhoppningsvis fortsätter vädret att vara bra också. Mina Baudelaire och min Birds Eye följer med. Jag ska även ta med garn till min Irish Hiking scarf. Jag kanske börjar på den när jag är där.

söndag, juli 16, 2006

Sunny Sunday Knitting

We still have wonderful and sunny weather here but I have knitted some anyway. I sit in my small garden or in the car (letting my husband drive).

Vi har fortfarande soligt och vackert väder här men jag har stickat en del i alla fall. Jag sätter mig i min lilla trädgård eller i bilen (låter min man köra).

Here is how my Sampler M looks now. Part 3 was quite easy to knit. I have decided that I will use part 2 and 3 in an afghan, but maybe there will be more parts in it later on.

Så här ser mitt Sampler M ut nu. Del 3 var ganska lätt att sticka. Jag ska använda del 2 och 3 i en pläd har jag tänkt, men det kanske fler delar längre fram.


Here's my first Baudelaire sock right now. Love the pattern and have learned something new too. How to knit toe-up. Haven't done that before but I love it.

Här är min första Baudelaire socka just nu. Älskar mönstret och har lärt mig något nytt också. Hur man ska sticka från tån och uppåt. Har inte gjort det förut men gillar det sättet.Here is one of my shawls finished. I didn't do the pattern in stockinette. I choosed the other one: knit all rounds. The shawl is for one of my husband old aunt so I had knit fast because we are leaving on thuesday. Thats why my Birds Eye is on the shelf right now. But I will take it with me on our 2 weeks holiday. As you can see I have great help when I'm knitting Lol

Här är en av mina shalar färdig. Jag stickade inte i slätstickning utna valde rätstickningsvarianten. Shalen är till en av min mans gamla mostrar så därför var det lite bråttom eftersom vi åker på tisdag. Det är därför min Birds Eye ligger på hyllan just nu, men jag ska ta med den på vår två veckor långa semester. Som ni ser har jag hjälp när jag stickar Lol
This is going to be scarf for my husbands other old aunt, so it was the same here. I have to be quick about it but it's a very simple homemaid pattern.

Detta ska bli en scarf till min mans andra gamla moster, så det var samma sak här. Jag var tvungen att skynda mig, men det är ett enkelt hemmagjort mönster.


More pictures under Work in progress and Finished.

Fler bilder finns under Work in progress och Finished.fredag, juli 14, 2006

Stash

Kitty 4

When I surfed the Internet and read blogs this morning I found a KAL that many of us knitter should join: Stashalong. How many of you is like me and have a big stash of yarn in the wardrobe.

När jag surfade runt på internet och läste bloggar i morse, så fann jag en KAL som många av oss stickare skulle gå med i: Stashalong. Hur många av er är som jag och har ett sort lager av garn i garderoben.

Maybe we should start a KAL like that here in Sweden.
Vi kanske skulle starta en sådan KAL här i Sverige. Not Sure

torsdag, juli 13, 2006

Summer 2

Here are some more picture from our cultural discoverys this summer.

Här kommer några fler bilder från våra kulturella resor i sommar.
This picture are from Strängnäs, one of Swedens oldest city. To bad that the camera batteries stopped working when we were there. You will have to do with this picture.

Denna bild är från Strängnäs, en av Sveriges äldsta städer. Tyvärr la batterierna till kameran av när vi var där. Ni får nöja er med denna bild.This is Tidö Castle.

Detta är Tidö slott.This photo are from Västerås. That's also one of Swedens oldest citys.

Detta foto är från Västerås. Det är också en av Sveriges äldsta städer.

I can recommend that you visit all these places if your around. They aren't that far from each other.

Jag kan rekommendera ett besök på alla dessa platser. De ligger inte så långt från varandra.

Summer

We have been very cultural this summer my husband and me:-). We do something like this every summer but this year it has been more than usual.

Jag och min man har varit mycket kulturella i sommar:-). Vi gör alltid sådana saker varje år, men i år har det blivit lite mer än vanligt.

There are many beautiful castle and old citys in this part of Sweden so we have taken tours to some of them.

Det finns många fina slott och gamla städer i denna delen av Sverige så vi brukar göra turer till några av dem vajre år.

This is Skokloster in Uppland.

Det här är Skokloster i Uppland.


This is from Sigtuna and old city in Uppland. You are looking at "Aunt Brown" from an old swedish children story "Aunt Green, Aunt Brown and Aunt Lavender: a story" (by Elsa Beskow). In Sigtuna there are many places that reminds you about this story. Like this little café for example.

Den här bilden är från Sigtuna i Uppland. Ni tittar på "Tant Brun" från Elsa Beskows "Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin". Det finns mycket som påminner om den sagan i Sigtuna. Som detta lilla kafé t.ex.

tisdag, juli 11, 2006

new KAL:s

As if I didn't have enough to knit:-). Just found three new KAL:s that I just had to join:
Baudelaire KAL, ThinkPinkKnitalong and Irish Hiking Scarf KAL. I just couldn't resist them.

Som om jag inte har nog att sticka:-). Fann tre nya KAL:s som jag bara var tvungen att gå med i: Baudelaire KAL, ThinkPinkKnitalong och Irish Hiking Scarf KAL. Jag kunde inte låta bli.

söndag, juli 09, 2006

Sampler M part 2/Shawl


Here is how my Sampler M looks now after part 2 is finished. More picture is uploaded in my photoalbum.

Så här ser mitt Sampler M ut när del 2 är klart. Fler bilder finns i mitt fotoalbum.

Is there anyone that can see that this is going to be this :-). Anyway it's not in the yarn that the pattern says. I'm using a thicker yarn that I had in my stash. And the needles are circular nr 7 (mm).

Är det någon som kan se att detta ska bli detta :-). I alla fall så använder jag inte det garn som står i mönstret utan ett tjockare garn som jag hade i mitt lager. Stickar på rundstickor nummer 7(mm).

fredag, juli 07, 2006

Birds eye


At last I'm on to the Birds Eye after a lot of ripping up when it went wrong. Not far but it's starting to show what it's going to end up in.

This and other of my projects you can find under Work in progress. Later I will put up pictures of finished projects to.

Så äntligen är jag på gång med Bird's eye ordentligt efter en massa upprepningar när jag kommit fel. Inte har jag kommit långt men det börjar synas vad det ska bli i alla fall.

Denna och andra bilder på mina projekt finns under Work in progress. Längre fram ska jag även lägga upp bilder på färdigt projekt.

torsdag, juli 06, 2006

Bag pattern


After all work with my blog I just checked out some free pattern sources and look what I found:
Peppermint Stripes Iceland Bag. It looks wonderful. Now I must learn to felt.

Efter allt jobb med min blog så surfade jag in på några gratis mönstersidor och fann Peppermint Stripes Iceland Bag (länk ovan). Den är underbar. nu måste jag lära mig tova.

ojdå!/oops!

Alla kommentarer jag fått den här tiden på det jag skrivit och inte fattat nått. Nu först ser jag dem bara för att jag håller på i settings. Men hur jag ska markera i settings så de går in autmatiskt vetes sjutton:-). Men har i alla fall lyckats lägga in dem i efterskott nu. Tack alla ni som skrivit och inte fått svar.

Annars är jag jättestolt nu. Har äntligen lärt mig att använda knappar:-)

Every comments I have received during this time and didn't know they where there. For the first time I see theme just because I'm in settings and doing things. but how I shall mark them so they go in automatically I don't know:-). But i succeeded in putting them in afterwords. Thank you all that have written and didn't get an answer.

Ohterwise I'm real proud of myself right now. Have at last learned how to make button links:-)

onsdag, juli 05, 2006

Sampler M


I had another go at part 1 in Sampler M when I remembered that I had to turn it right, because it will in the end hang down like that. So I ripped it all up and started all over again. At the same time I changed it a bit. Here is the result. But still I couldn't get that green colour right. It will have to do as it is:-)

Jag gjorde ett nytt försök med del 1 i Sampler M när jag kom på att jag var tvungen att vända på L:et eftersom det i slutändan ska hänga åt det hållet. Så jag repade upp allt och började på nytt igen. Här är resultatet. Men jag kunde fortfarande inte få den gröna färgen rätt. Det får duga som det är:-)

English too/engelska också

From now on I will write both in english and swedish on my blog. I'm not that good in writing but I'll do my best:-)

Från och med nu kommer jag att skriva både på engelska och svenska i min blogg. Jag är inte så bra på att skriva på engelska men ska göra mitt bästa;-)

tisdag, juli 04, 2006

nytt projekt på gång

Eftersom jag väntar på nästa del i Sampler M-Kalen så började jag på ett nytt projekt. Det blev en Birds Eye. Använder garnstudios Alpacka färg 7240 och stickor nr 4.5. Hittade en svensk översättning hos Litet nystan (en blog som jag läser).

måndag, juli 03, 2006

Sampler M


Här kommer en bild på min variant av Knit-a-longsamplerM .
Har gjort del 1 i två varianter. Tyvärr blev den gröna färgen helt fel på kortet.

lördag, juli 01, 2006

Knitalongsamplerm

Så var jag igång då med nya KAL:en. Verkar bli kul. Jag tänkte försöka mig på att göra en filt eller pläd av mönstret. Använder bomullsgarn och stickor 3½. Ska bli spännande att se hur det utvecklas.