söndag, december 31, 2006

Gott Nytt År..../Happy New Year....till er alla därute från mig och de mina.

to all of you out there from me and my family.

fredag, december 29, 2006

bilder/pictures

Här kommer bilderna jag lovade på min Swallowtail.
Here are the pictures I promised of my Swallowtail.

Från detta till....
From this to.....


detta.
this.


Vad sägs om matchande pulsvärmare. Det är samma garn fast det inte syns. Denna klar och dess partner sitter på stickorna. Som jag skrev igår kommer mönstret från boken Pulsvärmare, en inspirationsbok.
How about matching wristwarmers. It's the same yarn though it doesn't look that way. This one finished and it's partner on the needles. And as I wrote yesterday the pattern is from the book Pulsvärmare, en inspirationsbok.

torsdag, december 28, 2006

Swallowtail klar/ Swallowtail finished

Blev klar med min Swallowtail på annandagen. Nu ligger den på blockning. Bild kommer. Den var snabb och rolig att göra. Blir nog fler vad det lider. Har även börjat på ett par pulsvärmare till. Mönstret till dessa kommer ur Pulsvärmare, en inspirationsbok. Sakta men säkert går det framåt även på min mans tröja.

Var även tvungen att börja sticka något ur Victorian Lace Today. Valde scarfen på sidan 80. Snabbt och enkelt mönster och så hade jag garn så det räckte hemma. Grönt garn från Solsilke som jag köpte på syfestivalen. Konstigt, jag måste köpa mer garn:-).

Jag har även gått med i lite nya KAL:s och Swap:s som ni ser. Nordisk hemlig vän 5 som jag väntat på att få en möjlighet att vara med i då det verkar så roligt och trevligt. Även väskswapen blir rolig tror jag. Och naturligtvis så var jag tvungen att gå med i Victorian Lace Today KAL, men även Lace Shawl KAL var jag tvungen att gå med i då jag älskar att sticka spetssjalar i alla dess foremr.

I finished my Swallowtail on the day after christmas day. Now it's on blocking. Picture will come. It was fast and fun to knit. It will be more of them later on. I've also started on another pair of wriswarmers. The pattern comes from Pulsvärmare, en inspirationsbok. Slowly even my husbands sweater comes along to.

I also had to start on something from Victorian Lace Today. I choose the scarf on page 80. Fast and simple pattern and I also had yarn for it in my stash. Green yarn from Solsilke witch I på bought on the Sewingfestival. Strange, I need to buy more yarn:-).

I've also joined som new KAL:s and Swap:s as you can see. Nordic Secret Pal 5 I've been waiting for a possiblilty to join because it seems so nice and fun. And the Bagswap will be fun I think. Of course I had to join the Victorian Lace Today KAL, but also the Lace Shawl KAL I had to join because I love to knit lace shawls.

fredag, december 22, 2006

GOD JUL/MERRY CHRISTMAS

Jag önskar er alla en riktigt God Jul. Ta det lugnt och njut av julen nu. Det ska jag göra. Får ni tråkigt får ni väl åka och hälsa på Jultomten.

I wish you all a Merry christmas. Take it easy and enjoy christmas time. I will do that. If you get bored you can visit Santa.

torsdag, december 21, 2006

Jullov/christmas vacation

Julavslutningen avklarad på jobbet så nu får man jullov. Ska bli skönt. Det behövs nu känner jag. Fick förresten en liten extra julklapp idag. Mitt ex av Victorian Lace kom. Vilken bok!!!. Den är underbar. Väl värd pengarna.

Vad gäller stickning så är julklapparna klara så nu har jag börjat på annat igen. Har precis gjort en pulsvärmare klar. Mönster Berta från Stickas bok. Den andra på gång. Har även börjat sticka Swallow tail shawl från Interweave Knits Fall höstnummer. Garnet är Hifa Kamgarn Tynt som jag hade i lager.

Now christmas breaking-up is finished at work so now I have vacation. Will be nice. I need that now. I got an extra christmas present today. My copy of Victorian Lace Today arrived. What a book!!! It's gourgeous. Well worth the money.

When it comes to knitting all christmas presents are finished so I've started on other things again. Just got one wristwarmer finished. Pattern Berta from Stickas book. The other one is on the move. I've also started on Swallow Tail Shawl from Interweave Knits fall number. The yarn is Hifa Kamgarn Tynt that I had in stash.

onsdag, december 13, 2006

some fast and easy knitting/lite snabb och enkel stickning

It's nice to have some nice, fast and easy knitting sometimes. I knitted a headband for my daughter as a christmas gift. Sorry to say I don't have a picture, but it was this pattern in this yarn. It took just a couple of hours yesterday to finish it. I turned out great so I will do one for myself to but in another yarn.

Det är skönt att ha någon fin, snabb och enkel stickning ibland. Jag stickade ett pannband till min dotter som julklapp. Tyvärr har jag inga bilder men det är det här mönstret och detta garnet. Det tog bara några timmar igår kväll att sticka färdigt. Det blev jättesnyggt så jag ska sticka ett till mig själv men i ett annat garn.

söndag, december 10, 2006

weekend away/helgen borta

Now we are back after a weekend in Karlstad visiting my daughter. And I had the time to look at the new city galleria that everybody have spoken of, Mitt i City. I must say that I'm impressed. The architecture looks good and it have some nice shops.We also went to Mariebergsskogen on christmas market.

Så är vi hemma efter en helg i Karlstad där vi hälsade på min dotter. Vi hade även tid att titta på stadens nya galleria som alla har pratat om,
Mitt i City. Jag måste säga att jag är imponerad. Det är en snygg arkitektur och det finns en del bra affärer. Vi tog även en tur till Mariebergsskogen på julmarknad.


The progress on the knittingfront is that I have finished another Irish Hiking Scarf. This one is for my brother-in-law as christmas gift.

Framstegen på stickfronten är att jag är klar med ännu en Irish Hiking Scarf. Denna ska min svåger få i julklapp.

söndag, december 03, 2006

christmas calendar/julkalender

Forgot yesterday to tell that I've started on a christmas calendar knitting. I missed buying Johanna Wallins calendar, but there is Nina. She has a calendar on here blog. That one I follow instead. Here are the two first days of knitting. It became a cap. Let's see whats next. Though I have to buy yarn for that. Don't have any in stash that fits todays knitting. So I will be a day late, but I will have to knit a bit extra tomorrow night instead:-).

Jag glömde bort igår att berätta om min julkalender stickning. Jag missade att köpa Johanna Wallins kalender, men vi har Nina. Hon har en kalender på sin blog. Den följer jag istället. Här är de första två dagarnas stickande. Det blev en mössa. Låt oss se vad som kommer härnäst. Men jag måste köpa garn. Har inget på lager som passar för dagens lucka. Så jag får bli en dag efter, men jag får sticka lite extra i morgon kväll istället:-)

lördag, december 02, 2006

knitting squares/sticka rutor

Today I was att Nystvindan again. We have started a project there after being inspired at Syfestivalen.We knit squares with left over yarn. Then we will knit them all together in some way. I will document it all here on my blog, but swedish readers can also read about it on Mälarmaskans blog.

Idag var jag till Nystvindan igen. Vi har startat ett projekt efter att ha blivit inspirerade på Syfestivalen. Vi stickar rutor i restgarner. Sedan ska vi sticka ihop alla på något sätt. Jag kommer att berätta om hur det går här, men ni kan även läsa på Mälarmaskans blog.

For myself I have started on a scarf that I found in latest Vogue Knitting. It's the scarf that's on the cover and I use this yarn (the red one).

Själv har jag börjat sticka en halsduk som jag fann i senaste numret av Vogue Knitting. Det är halsduken som finns på framsidan och jag använder detta garnet. (det röda).