torsdag, augusti 31, 2006

knitting/stickcafé

Today I'm writing in swedish because it's about things that happens here in Eskilstuna this weekend and next week.

Idag skriver jag nästan bara på svenska eftersom jag ska berätta om saker som händer här i Eskilstuna i helgen och nästa vecka.

Var uppe på Nystvindans hemsida och såg att hon startar sina stickcaféer nu i helgen. Mellan klockan 11.00-14.00 lördag 2/9.

Sedan vet jag att på Café Tingsgården startar det igen nu på måndag mellan 14.00-18.00. Där började de lite smått i våras. Tänkte mig till båda ställena även om jag inte kan vara på Tingsgården direkt när de startar.

tisdag, augusti 29, 2006

Thank's/tack

Thank's for the nice words on what I've done. The Fake-a-Gamo patten are a free pattern and to the Irish Hiking scarf I've used a yarn that I've had in my stash. Don't even remember the name:-)

Tack för alla snälla kommentarer på det jag gjort. Fake-a-Gamo mönstret är ett gratis mönster och till min Irish Hiking scarf använde jag ett ganr som jag hade liggande. Kommer inte ens ihåg namnet på det:-)

söndag, augusti 27, 2006

Fake-A-Gamo


Now my Fake-A-Gamo is finished. I made it a little bit bigger because I have so much things that shall be in there. I love it so i will do another one as soon as possible. That one will be in the rize sizes i think.

Now i will have to find another patterns for handbags so I can start a new project. I love handbags.


Nu är jag klar med min Fake-A-Gamo. Jag gjorde den lite större eftersom jag har så mycket saker som ska få plats i den. Jag älskar den så jag ska göra en till så snart som möjligt. Den ska bli i rätt storlek tror jag.

Nu måste jag hitta mer väskmönster så jag kan starta ett nytt projekt. Jag älskar handväskor.

lördag, augusti 26, 2006

new project/ nytt projekt

I've started a new project. I'm knitting Twinkle Twinkle Little Star from Elann in a brown yarn.
Pictures later.

Jag har startat ett nytt projekt. Stickar Twinkle Twinkle little Star från Elann i brunt garn. Bilder senare.

pictures/bilder


Here are som pictures of my Irish Hiking scarf. It came out great.

Här är några bilder på min Irish Hiking scarf. Den blev bra.

Pictures of my other projects will come later.

Bilder på mina andra projekt kommer senare.

torsdag, augusti 24, 2006

Still here/jag är kvar

I'm still here. It just have been a bit much at work these last two weeks. So in the evening I've been to tired to write anything here. It's just been TV and knitting until bedtime.

I'm finished with my Irish Hiking scarf and the Sampler M goes on well. So does the Katy shawl. I'ts just a bit boring to do the border. That's why it takes some time.

Sorry that I don't have any picture right now. My husband has taken the camera with him. There will be picture as soon as possible.

Jag är kvar. Det har bara varit mycket på jobbet de sista två veckorna, så på kvällarna har jag varit så trött att jag inte orkat något annat än att se på TV och sticka tills det varit dags att gå och lägga sig.

Jag är klar med min Irish Hiking scarf och Sampler M fortsätter som vanligt. Även Katy sjalen. Det är bara lite tråkigt att sticka kanten. Det är därför det tar lite tid.

Tyvärr har jag ingen bild just nu. Min man har tagit med sig kameran, men jag lovar att det kommer bilder så fort som möjligt.


tisdag, augusti 08, 2006

Isch../Bläää..

when you knit wrong and knits far before you see it. It happened me again. Had to frog the Bird's Eye.

när man gör fel och hinner sticka långt innan man ser felet. Det har hänt mig nu igen. Var tvungen att repa min Bird's Eye.


But there are som fun to tell. The Katy shawl are growing. I realy think my test is working. It' look's like it's going to be nice.

Fast lite roligt finns att berätta. Katy-sjalen börjar ta sig. Tror faktiskt att mitt experiment fungerar. Den ser ut att bli bra.

Sampler M part 6 is finished to.

Sampler M del 6 är också färdigt.

I've even started on a sweater for my husband in wool/alpaca yarn. Here is the pattern.

Har även börjat med en tröja till min man i lammull/alpacka garn. Här är mönstret.


Picture of everything will be up later today.
Bilder på allt kommer lite senare idag.

fredag, augusti 04, 2006

Knitting and cleaning

Here comes a little update on what's happened since we got back home. Sorry to say is that I haven't had so much time to knit this week. Had to tidy up the house and such things, not that funny. Also I had to do some things for work even though I still have vacation. But now that's done so I can take it easy next week. It's my last week.

Här kommer lite uppdateringar på vad som hänt sedan vi kom hem. Tyvärr har jag inte haft så mycket tid att sticka denna vecka. Var tvungen att städa och sådant, inte så roligt. Har även varit tvungen att göra lite jobbgrejer trots att jag fortfarande har semester. Men nu är det klart så jag kan ta det lugnt nästa vecka. Det är min sista vecka.

But there has been som knitting. The Bird's Eye and the Irish Hiking Scarf is slowly on the move. No picture of them this time.

Men lite stickande har det blivit. Bird's Eye och Irish Hiking Scarf går sakta framåt. Inga bilder denna gången.

Part 4 & 5 of my Sampler M is finished.

Del 4 & 5 i mitt Sampler M är klara.Those patterns are beautiful.

De mönstren är vackra.

And I have started a new project. This is going to be a shawl. It's a test. The pattern, Katy shawl, is originaly done in a much thinner yarn, but I want a thick shawl for the winter. So I'm trying it in Sissy from Falkgarn and on needles nr 7. Lets see how it turns out. It's going to be interesting to see. Later i willknit the pattern in the right yarn because I love it.

Jag har även startat ett nytt projekt. Detta ska bli en shal. Det är ett test. Mönstret, Katy Shawl, är egentligen stickat i ett mycket tunnare garn, men jag vill ha en tjock shal till vintern. Därför provar jag det i Sissy från Falkgarn och stickor nr 7. Låt oss se hur den blir. ska bli spännande att se. Senare ska jag även sticka mönstret i rätt garn för jag tycker det är underbart.