onsdag, maj 19, 2010

Red Cross

Nu är det dags för årets kamapnj hos Röda Korsets  Rädda mammorna kampanj. Klicka på länken här bredvid du också och stöd kampanjen för så här ser det ut i världen:
"Mödravård:

Varje dag dör 1 500 kvinnor på grund av graviditet eller förlossningar. Varje år dör ungefär en halv miljon kvinnor när de föder sina barn. De flesta av dem skulle ha överlevt om de haft tillgång till vård. Mödradödligheten måste minska!
De flesta dödsfall sker i tredje världens länder och skulle kunna ha undvikits med rätt vård. Att förbättra mödravården i världen är ett av FN:s så kallade milleniemål. Det är också det milleniemål där misslyckandet nu hotar att bli som störst.

Världens länder har enats om att sänka mödradödligheten med 75 procent fram till 2015. Mellan 2005 och 2009 sänktes den bara med fem procent! Det blir således mycket svårt att nå FNs milleniemål om minskad mödradödlighet. "
Kopierat från Svenska Röda Korsets hemsida

The swedish Red Cross has a campaign: Save the mothers. Please click on the widget and contribute

Inga kommentarer: