söndag, februari 14, 2010

Team Sweden and training accident

Tror ni inte på sjutton att jag lyckades skada mig vid uppvärmningen inför min start i WIP:s dancing för Team Sweden. Nu vet jag det som alla andra redan visste. Sysaxar är vassa och spetsiga så just nu sitter jag här med bandage efter att ha lyckats sticka mig i handen när jag skulle klippa av en garntråd. Så min start i Ravelympics blir lite uppskjuten. Förhoppningsvis inte så länge.

 

My bad luck. Hurt myself when doing some wharm up before the take off in WIP:s dancing for Team Sweden. Now I know what everyone else knew already. Sewing scissors are real sharp and pointed.  So right now I’m sitting here with a bandage on after cutting myself in the hand when cutting a yarn thread. So my start in the Ravelympics has been postphoned for a while. But hopefully not to long.

Inga kommentarer: